Beliebte Tags
Schlagwörter

TalkLabs

TalkLabs 2024

18.11. – 23.11.

DE

  • Möchten Sie Teil eines internationalen Teams sein und Ihre Zeit abwechslungsreich verbringen?
  • Sie wollen Barrieren abbauen und Ihre Sprachkenntnisse verbessern?

Oder möchten Sie lernen, wie man einen deutsch-polnischen Austausch oder eine internationale Jugendbegegnung durchführt?

Wenn Sie mindestens eine Frage mit „Ja“ beantwortet haben, dann ist dieses Projekt genau das Richtige für Sie!

Talk Labs ist ein deutsch-polnisches Projekt, das vom Meetingpoint Memory Messiaen e.V. in Zusammenarbeit mit der Stiftung Erinnerung, Bildung, Kultur organisiert wird. Das Projekt Talk Labs 2024 findet an der Grenze zwischen Polen und Deutschland statt, in der malerischen Europastadt Görlitz-Zgorzelec.

Bei einem Sprachaustausch bzw. einem Tandem ist jeder Teilnehmer ein Muttersprachler der Sprache, die der jeweils andere lernen möchte. Die Diskussionen werden zu gleichen Teilen auf die beiden Sprachen aufgeteilt, so dass beide Partner die Möglichkeit haben, die Zielsprache zu lernen. Neben dem Erlernen einer Fremdsprache können die Teilnehmer:innen auch etwas über die Kultur und Geschichte des Nachbarlandes erfahren und dauerhafte Kontakte zu den dort lebenden Menschen knüpfen oder wertvolle institutionelle Bekanntschaften schließen.

Die in den Workshops behandelten Themen werden nicht zufällig ausgewählt, berühren aber in ihrer Gesamtheit gesellschaftlich relevante Themen, so dass die Teilnehmer neben der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse auch ihr Wissen über tiefgreifende Themen erweitern und ihre pädagogischen und organisatorischen Fähigkeiten im Hinblick auf die Organisation deutsch-polnischer Jugendbegegnungen ausbauen können. Das Projekt bezieht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf breiter Basis in die Planung der Begegnung ein und berücksichtigt die persönlichen Meinungen und Vorschläge aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu organisatorischen Fragen des Projekts. Von zentraler Bedeutung ist auch die Selbstorganisation der Gruppe.

👉Wer?

Personen ab 18 Jahren aus Polen und Deutschland

👉Wann?

18.-23. November 2024

👉Wo?

Europastadt Görlitz/Zgorzelec

👉 Teilnahmegebühr?

150€ (Teilnehmer aus Deutschland) /500 PLN (Teilnehmer aus Polen).

In der Gebühr sind Verpflegung, Unterkunft und alle geplanten Aktivitäten enthalten.

*Für Studenten und Freiwillige gibt es eine Ermäßigung: 125€ (Teilnehmer:innen aus Deutschland) /400 PLN (Teilnehmer:innen aus Polen)

👉Bewerbungen:

Bewirb dich mit einem Bewerbungsformular unter:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqCQrNXjJ46FuhETWHeTWBVibgNQQ1K7_wa-qW3HUslLn8A/viewform?usp=sf_link

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist! (10 Personen von der deutschen Seite und 10 Personen von der polnischen Seite).

Um eingeschrieben zu werden, müssen Sie das Anmeldeformular, das Sie als Antwort auf Ihre Anmeldung erhalten, zusammen mit der Bestätigung über die Zahlung der vollen Teilnahmegebühr innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Antwort des Veranstalters unterzeichnet zurücksenden.

 

👉 Geplante Aktivitäten:

Gemeinsamer Kinobesuch, Sightseeing in den Städten Görlitz und Zgorzelec, Besuch der Gedenkstätte Stalag VIII A und natürlich die täglichen Tandem-Sprachworkshops.

Jede der oben genannten Aktivitäten beinhaltet auch die Erweiterung der Sprachkenntnisse und ist eng mit dem Thema der Workshops verbunden, die in Görlitz und Zgorzelec stattfinden. Das bedeutet, dass zum Beispiel einem Kinobesuch ein Sprachworkshop mit einem Filmthema vorausgeht.

 

👉Kontakt:

MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN e.V.

Demianiplatz 40, D-02826 Görlitz

talklabs@meetingpointmm.eu.

+49 (0) 3581 66 12 69

 

Wir sehen uns im Tandem!

PL

  • Chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i spędzić czas w różnorodny sposób?
  • Chcesz przełamać swoje bariery i podnieść swoje kwalifikacje językowe?

A może chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się, jak prowadzić wymiany polsko-niemieckie i międzynarodowe spotkania młodzieży?

Jeśli odpowiedziałeś ‘tak’ na co najmniej jedno pytanie, to ten projekt jest dla Ciebie!

Talk Labs to polsko-niemiecki projekt organizowany przez Meetingpoint Memory Messiaen e.V. we współpracy z Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura. Projekt Talk Labs 2024 odbędzie się na pograniczu Polski i Niemiec, w malowniczym europejskim mieście Goerlitz-Zgorzelec. W wymianie językowej i w tandemie każdy z uczestników jest native speakerem języka, którego chce nauczyć się druga osoba. Dyskusja jest podzielona po równo między oba języki, tak aby obaj partnerzy/partnerki mieli możliwość nauki języka docelowego. Oprócz nauki języka obcego, uczestniczki i uczestnicy będą mogli poznać kulturę i historię sąsiedniego kraju oraz zawrzeć trwałe kontakty z mieszkańcami i mieszkankami sąsiedniego kraju czy nawiązać wartościowe znajomości instytucjonalne. Tematy omawiane podczas warsztatów również dobierane będą nieprzypadkowo, ale będą poruszały tematy ważne społecznie tak, aby uczestniczki i uczestnicy, oprócz doskonalenia języka mogli poszerzyć swoją wiedzę również w innych kwestiach i rozwinąć swoje umiejętności pedagogiczne i organizacyjne w kwestii organizacji polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych. Projekt zakłada również szeroko pojętą partycypację uczestników i uczestniczek podczas planowania przebiegu spotkań i uwzględnia osobiste opinie czy sugestie wszystkich osób uczestniczących dot. organizacji projektu oraz porusza kwestie samoorganizacji.

👉Kto?

Osoby od 18 roku życia z Polski i Niemiec

👉Kiedy?

18-23 listopada 2024r.

👉Gdzie?

Europamiasto Görlitz/Zgorzelec

👉 Ile?

150€ (osoby z Niemiec)/500 PLN (osoby z Polski)

Opłata zawiera wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie planowane aktywności.

Dla studentów/ek i wolontariuszy/ek (program całoroczny) przewidzieliśmy zniżkę. Obowiązująca kwota to 400 PLN (dla uczestników/czek z Polski) i 125€ (dla uczestników/czek z Niemiec).

👉Zgłoszenia:

Zgłoś się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pod adresem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqCQrNXjJ46FuhETWHeTWBVibgNQQ1K7_wa-qW3HUslLn8A/viewform?usp=sf_link

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! (10 osób ze strony niemieckiej i 10 osób ze strony polskiej).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest odesłanie podpisanego regulaminu który zainteresowana osoba otrzyma w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu pełnej kwoty wpisowej w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu odpowiedzi ze strony organizatora.

 

👉Planowane aktywności:

Wspólne wyjście do kina, zwiedzanie miast Görlitz i Zgorzelca, zwiedzanie Miejsca Pamięci Stalag VIII A oraz oczywiście codzienne warsztaty językowe prowadzone metodą tandemową.

Każda z powyższych atrakcji zakłada również poszerzanie kwalifikacji językowych i jest ściśle związana z tematem warsztatów, które odbywają się w Görlitz i Zgorzelcu. Oznacza to, że np. wyjście do kina poprzedzi warsztat językowy o tematyce filmowej.

 

👉Kontakt:

MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN e.V.

Demianiplatz 40, D-02826 Görlitz

talklabs@meetingpointmm.eu

+49 (0) 3581 66 12 69

 

Widzimy się w Tandemie!