Popularne tagi
Tagi

Newsletter

Nasz newsletter jest już dostępny w języku polskim!

 

W styczniu 2021 r. polska wersja językowa naszego newslettera  wreszcie ujrzała światło dzienne. Newsletter jest wydawany co 3 miesiące i informuje o wszystkich aktualnych i planowanych projektach stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen.

 

Wydania:

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zakres:

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników niniejszego newslettera o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Meetingpoint Memory Messiaen e.V. zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych i ustawą o telemediach.

Meetingpoint Memory Messiaen e.V. bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych i traktuje je poufnie oraz zgodnie z przepisami prawa.

Proszę pamiętać, że transfer danych w Internecie może zawsze podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa do zapewnienia.

 

Zgromadzone dane

Meetingpoint Memory Messiaen e.V. podczas rejestracji do newslettera gromadzi dane za pośrednictwem strony internetowej: Newsletter2go.com. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zgromadzone zostają: adres e-mail.

 

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktujecie się Państwo z Meetingpoint Memory Messiaen e.V. korzystając z oferowanych opcji kontaktowych, Państwa dane zostaną zachowane w celu przetworzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

 

Prawa użytkownika:

Na żądanie, użytkownik otrzyma bezpłatnie informacje o tym, jakie dane osobowe na jego temat zostały zapisane. O ile Państwa prośba nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. zatrzymywanie danych), mają Państwo prawo do skorygowania nieprawidłowych danych oraz zablokowania lub usunięcia Państwa danych osobowych.